# Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy lọc nước KoriHome WPK 814 1 8.880.000 VNĐ 8.880.000 VNĐ
Thông tin liên hệ đặt hàng