# Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Hệ thống làm mềm nước lọc canxi nature water SOFT BX2 1 33.500.000 VNĐ 33.500.000 VNĐ
Thông tin liên hệ đặt hàng