# Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy lọc nước A.O Smith RO ADR75-V-ET-1 1 24.900.000 VNĐ 24.900.000 VNĐ
Thông tin liên hệ đặt hàng