# Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Máy lọc nước A.O Smith RO AR600-C-S-1 1 16.200.000 VNĐ 16.200.000 VNĐ
Thông tin liên hệ đặt hàng